نویسنده = سعید رحیمیان
تعداد مقالات: 2
1. قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 197-224

سعید رحیمیان؛ ماهرخ علی میرزایی سلوش