نویسنده = محمدرضا اقامحمد سمسار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ