کلیدواژه‌ها = فرهنگ ریسک
تعداد مقالات: 1
1. استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 42-59

ارین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ حسن قالیباف اصل؛ اصغر اسدی