کلیدواژه‌ها = روش ازدحام ذرات
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 362-379

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ مصطفی حبیبی؛ علی نیکعهد