کلیدواژه‌ها = بلک-لیترمن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 380-397

محمد مهدی موسوی؛ شهیره نادری؛ خدیجه حسنلو