دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-128 
2. ریسک سیستمی در بخش بانکی

صفحه 1-19

محمدعلی رستگار؛ نسرین کریمی


4. بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ