دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 129-263 
7. اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران

صفحه 225-243

سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی