نویسنده = �������������� ��������������
اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1396

سپیده کرمی؛ محمدعلی رستگار


ریسک سیستمی در بخش بانکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-19

محمدعلی رستگار؛ نسرین کریمی