نویسنده = ������������ ������
مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 225-241

رضا حبیبی؛ محمد رضا صالحی راد؛ محمد زارع پور


سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 58-75

رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ محمد شامانی