نویسنده = �������� �������� ������������ ������ ��������
پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 185-205

رویا دارابی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی