کلیدواژه‌ها = بوتاسترپ
نسبت‌های ارزش‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازده بازار؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 145-165

سید مهدی برکچیان؛ لیلا نصیری؛ علی ابراهیم نژاد