کلیدواژه‌ها = نظریه ارزش فرین
تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 129-144

احمد پویانفر؛ سید حمید موسوی