کلیدواژه‌ها = حباب‌های قیمتی
مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 225-241

رضا حبیبی؛ محمد رضا صالحی راد؛ محمد زارع پور