کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 22-41

مهدی فردوسی؛ محمد حسن فطرس


بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ