موضوعات = روش ها و تکنیک های بهینه سازی و تخصیص دارایی
اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1396

سپیده کرمی؛ محمدعلی رستگار


بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 362-379

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ مصطفی حبیبی؛ علی نیکعهد


تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 380-397

محمد مهدی موسوی؛ شهیره نادری؛ خدیجه حسنلو


تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 60-79

محمود محمودزاده؛ فرشید عفتی باران