ریسک سیستمی در بخش بانکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-19

محمدعلی رستگار؛ نسرین کریمی


تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 129-144

احمد پویانفر؛ سید حمید موسوی


ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 278-296

احمد پویانفر؛ علی دمرلو ابهری


اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 22-41

مهدی فردوسی؛ محمد حسن فطرس


نسبت‌های ارزش‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازده بازار؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 145-165

سید مهدی برکچیان؛ لیلا نصیری؛ علی ابراهیم نژاد


بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ


استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 42-59

ارین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ حسن قالیباف اصل؛ اصغر اسدی


تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 166-184

محمد مهدی موسوی؛ حمیدرضا پورابراهیم


سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 58-75

رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ محمد شامانی


تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 60-79

محمود محمودزاده؛ فرشید عفتی باران


پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 185-205

رویا دارابی؛ سید جواد حبیب زاده بایگی


قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 197-224

سعید رحیمیان؛ ماهرخ علی میرزایی سلوش