مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 225-241

رضا حبیبی؛ محمد رضا صالحی راد؛ محمد زارع پور


بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 362-379

رضا راعی؛ سعید باجلان؛ مصطفی حبیبی؛ علی نیکعهد


چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 98-114

یونس بادآور نهندی؛ قادر داداش زاده


اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 225-243

سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی


تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 380-397

محمد مهدی موسوی؛ شهیره نادری؛ خدیجه حسنلو


اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1396

سپیده کرمی؛ محمدعلی رستگار