دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1396، صفحه 1-132 
استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی

صفحه 42-59

ارین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ حسن قالیباف اصل؛ اصغر اسدی


چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

صفحه 98-114

یونس بادآور نهندی؛ قادر داداش زاده