نویسنده = احسان جعفری باقرآبادی
اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 225-243

سید حسین حسینی؛ احسان جعفری باقرآبادی