نویسنده = محمد شامانی
سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 58-75

رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ محمد شامانی