کلیدواژه‌ها = مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای آستانه‌ای