نویسنده = محمد حسن فطرس
تعداد مقالات: 1
1. اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-41

مهدی فردوسی؛ محمد حسن فطرس