کلیدواژه‌ها = مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن
تعداد مقالات: 1
1. ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 278-296

احمد پویانفر؛ علی دمرلو ابهری