موضوعات = مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)
تعداد مقالات: 4
1. اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-41

مهدی فردوسی؛ محمد حسن فطرس


2. تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 129-144

احمد پویانفر؛ سید حمید موسوی


4. بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 37-57

رضا عیوضلو؛ محمدرضا اقامحمد سمسار؛ مهدی رامشگ